Tuyển Dụng: 1 Kế Toán Nội Bộ Tại Phường An Phú TP Thủ Đức (Q2 Cũ) TPHCM


Bài đăng lúc: 15 : 31 | 1438 Lượt xem

Công TY TNHH DTPT SXTM Hoàng Gia cần tuyển dụng 1 kế toán nội bộ:

Mô tả công việc và yêu cầu công việc Yêu cầu công việc Chứng từ liên quan
 • Theo dõi chấm công, tính toán, hạch toán chi lương và các khoản trích theo lương của cán bộ nhân viên trong Công ty: xây dựng bảng chấm công, bảng lương, tính và khấu trừ vào lương các nghĩa vụ phải nộp cho nhà nước như Thuế TNCN, các khoản bảo hiểm bắt buộc như BHXH, BHYT, quản lý các khoản thu nhập ngoài lương để quyết toán thuế TNCN cuối năm.
 • Thực hiện, theo dõi, quản lý các khoản tạm ứng, công nợ của nhân viên trong doanh nghiệp.
 • Theo dõi, thu hồi công nợ của khách hàng, nhân viên.
 • Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, hàng tuần.
 • Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền măt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp như đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, lập phiếu chi, xem xét đề nghị thanh toán …
 • Theo dõi tiền gửi ngân hàng.
 • Quản lý các chứng từ liên quan đến hoạt động thu – chi.
 • Lập hóa đơn theo yêu cầu căn cứ theo hợp đồng kinh tế đơn đặt hàng đã ký. Theo dõi thu hồi các biên bản chỉnh sửa, hủy hóa đơn kịp thời.
 • Hạch toán các khoản thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ, thuế VAT, báo thuế khối văn phòng, lập quyết toán thuế.
 • Tham gia phối hợp kiểm tra, kiểm kê các kho hàng, đơn vị cơ sở.
 • Cung cấp số liệu cho ban giám đốc, giải trình số liệu, cung cấp hồ sơ cho cơ quan, kiểm toán, thanh tra nếu có.
 • Lưu trữ, sắp xếp hồ sơ chứng từ, dữ liệu kế toán theo quy định.
 • Kinh nghiệp kế toán tổng hợp ít nhất 2 năm.
 • Tốt nghiệp đại học/cao đẳng kế toán, kinh tế.
 • Nắm vững các thông tin và am hiểu tính, khai báo về lương của nhân viên, các thông tin về phụ cấp, các nhân tố ánh hưởng đến phụ cấp.
 • Hiểu biết và nắm vững các nghiệp vụ về nhân sự, bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân, tính lương của doanh nghiệp.
 • Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ.
 • Có năng lực nghiệp vụ kế toán, khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
 • Tổ chức, sắp xếp, xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính.
 • Bảng chấm công.
 • Bảng theo dõi tạm ứng công ty.
 • Phiếu tạm ứng lương nhân viên.
 • Bảng thanh toán lương và BHXH.
 • Bảng kê chi tiết phụ cấp.
 • Bảng thanh toán lương qua ngân hàng, tiền mặt
 • Báo cáo quyết toán thuế TNCN.
 • Các mẫu biểu báo cáo BHXH.
 • Báo cáo công nợ.
 • Báo cáo tình hình theo dõi hóa đơn trong kỳ.
 • Sổ theo dõi các hợp đồng kinh tế dài hạn.
 • Các báo cáo khác liên quan đến nghiệp vụ kế toán.

Thông tin Liên hệ :
Ứng viên gửi CV với tiêu đề: CV Ứng Tuyển – KTNB – Tên Ứng Viên

 

Bài viết liên quan

 • Trang chủ
 • Phone
 • Mail
 • Zalo