Cách cài extension Savior Cốc Cốc Download video – phim cho Chrome chỉ trong 5s

công việc hết sức đơn giản như sau.

  1. Tải về Plugin savior-0.21.0 bản mới nhất của Cốc Cốc savior-0.21.0. sau đó giải nén vô một thư mục bất kỳ: ví dụ: D:/savior
  2. Vào chrome://extensions/ bật chế độ Chế độ dành cho nhà phát triển (Developer mode).
  3. click Tải tiện ích đã giải nén ( chọn folder ở bước 1)
  4. Restart Chrome nào 😀

Trả lời