20 Năm Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (1996 – 2016): Minh Long I nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


Bài đăng lúc: 02 : 35 | 343 Lượt xem

Ngày 8.5.2016, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương.

Tại lễ trao giải năm nay, Công ty TNHH Minh Long I vinh dự là một trong 10 doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, có thành tích và nhiều đóng góp trong phong trào năng suất – chất lượng và hoạt động của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia trong 20 năm qua. Ghi nhận này của Chính phủ là sự khích lệ để Minh Long I cũng như các doanh nghiệp khác tiếp tục phấn đấu, nâng cao chất lượng sản xuất kinh doanh của chính doanh nghiệp cũng như uy tín chất lượng của quốc gia.

Giải thưởng Chất lượng quốc gia và Giải thưởng Chất lượng quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương đã được trao tặng cho 80 doanh nghiệp, trong đó có 20 doanh nghiệp được trao giải Vàng Chất lượng Quốc gia; 57 doanh nghiệp được trao giải Bạc và 3 doanh nghiệp được trao Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là giải thưởng duy nhất về năng suất chất lượng do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định trao tặng hàng năm nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực canh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Chúc mừng 80 doanh nghiệp nhận giải, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cho biết: Thực tiễn 20 năm phát triển của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cho thấy những doanh nghiệp nhận giải thưởng là các doanh nghiệp điển hình đi đầu cho phong trào năng suất chất lượng của Việt Nam. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, để thành công, các doanh nghiệp phải đổi mới, ứng dụng khoa học và công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa.

Sau 20 năm triển khai hoạt động Giải thưởng, cho đến nay đã có 930 doanh nghiệp đạt giải (với 1.690 lượt doanh nghiệp đạt giải) của 61 tỉnh, thành phố, 188 doanh nghiệp đạt Giải Vàng, 128 doanh nghiệp được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 37 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương.

  • Trang chủ
  • Phone
  • Mail
  • Zalo