Tượng Chuột Minh Long – Quý 24 cm – Sen Cobalt – Trang trí vàng 24K

2,992,000 

Tượng Chuột Minh Long – Quý 24 cm – Sen Cobalt – Trang trí vàng 24K

2,992,000