TÁCH VUÔNG MINH LONG 0,22L VUÔNG LYS

41,800 

  • Bộ : Vuông Lys
  • Chất Liệu: gốm sứ Minh Long
  • Thể tích: 0,22 Lít