Nồi dưỡng sinh Vesta 8.0 L (nồi tròn cao) + nắp

1,892,000 

Nồi dưỡng sinh Vesta 8.0 L (nồi tròn cao) + nắp

1,892,000 

Mã: 668023464 Danh mục: