Nồi dưỡng sinh Vesta 3.0L + nắp (bếp từ) – Healthycook – Xanh rêu

1,045,000 

Nồi dưỡng sinh thân tròn 3.5L + nắp (bếp từ) - Healthycook - Xanh rêu
Nồi dưỡng sinh Vesta 3.0L + nắp (bếp từ) – Healthycook – Xanh rêu

1,045,000