Ly sứ dưỡng sinh 0.48 L (K1) Tiny 1 (LTH) + nắp ống hút

220,000 

Ly sứ dưỡng sinh 0.48 L (K1) Tiny 1 (LTH) + nắp ống hút

220,000 

Mã: 214888LTHH Danh mục: