Ly sứ dưỡng sinh 0.48 L (K1) Penny 1 (LTG) + nắp ống hút

220,000 

Ly sứ dưỡng sinh 0.48 L (K1) Penny 1 (LTG) + nắp ống hút

220,000 

Mã: 214888LTGH Danh mục: