Ly sứ dưỡng sinh 0.48 L (K1) Indigo (LTA) + nắp ống hút

220,000 

Ly sứ dưỡng sinh 0.48 L (K1) Indigo (LTA) + nắp ống hút

220,000 

Mã: 214888LTAH Danh mục: