DĨA XOÀI 32CM CHỈ XANH LÁ

154,000 

DĨA XOÀI 32CM CHỈ XANH LÁ

154,000