Chén cơm 12 cm Camellia Trắng Minh Long

31,900 

Chén cơm 12 cm Camellia Trắng Minh Long

31,900