Chén cơm 12 cm Camellia Trắng Minh Long

27,500 

Chén cơm 12 cm Camellia Trắng Minh Long

27,500