Chén cơm Đài Các Trang Trí Hoa Bạc Minh Long

163,900 

Chén cơm 11.5 cm (Mã số: 031132266)
Chén cơm Đài Các Trang Trí Hoa Bạc Minh Long

163,900 

Mã: 031132266 Danh mục: Từ khóa: