Bộ trà 0.7 L Hồng Hạc Viền Chỉ Càng Minh Long(Sản xuất theo đơn)