Bộ Bình Trà Minh Long 13L Hoàng Cung Quốc Sắc

24,640,000 

  • 01 Bình Trà Hoang Cung Quốc Sắc
  • 06 Tách Trà Hoàng Cung Quốc Sắc
  • 06 Dĩa lót tách Hoàng Cung Quốc Sắc
  • 01 gàu rốt sữa Hoàng Cung Quốc Sắc
  • 01 hũ đường Hoàng Cung Quốc Sắc