Bộ Ấm Trà Minh Long elip Thiên kim viền chỉ vàng

935,000 

  • 01 Bình Trà 0.47l Thiên kim viền chỉ vàng gốm sứ minh long 1
  • 06 Tách Trà Thiên kim viền chỉ vàng gốm sứ minh long 1
  • 06 Dĩa lót tách trà Thiên kim viền chỉ vàng gốm sứ minh long 1