Bộ Ấm Trà Minh Long 0.8l Cam kết Duyên

1,694,000 

  • 01 Bình Trà 0.8lCam kết Duyên gốm sứ minh long 1
  • 06 Tách Trà Cam kết Duyêngốm sứ minh long 1
  • 06 Dĩa lót tách trà Cam kết Duyên gốm sứ minh long 1
Bộ Ấm Trà Minh Long 0.8l Cam kết Duyên

1,694,000