Bộ Ấm Chén Minh Long 1.3L Hoàng cung Hồn Việt

4,840,000 

  • 01 bình trà 1.3l Hoàng Cung Hồn Việt Gốm Sứ Minh Long 1
  • 06 tách trà Hoàng Cung Hồn Việt Gốm Sứ Minh Long 1
  • 06 Dĩa lót tách trà Hoàng Cung Hồn Việt Gốm Sứ Minh Long 1