Bộ Ấm Chén Minh Long 0.8L Hồn Quê Vàng

2,860,000 

  • 01 Bình Trà 08 L Hồn Quê Vàng
  • 06 Tách Trà Hồn Quê Vàng
  • 06 Dĩa lót tách Hồn Quê Vàng