BỘ ĐỒ ĂN 30SP HOÀNG CUNG HỒN VIỆT

5,874,000 

  • 06 chén cơm 11,5cm
  • 06 chén chấm 9cm.
  • 06 dĩa lót chén 15cm.
  • 06 muỗng
  • 02 dĩa súp 23cm
  • 02 dĩa tròn 20cm.
  • 01 dĩa tròn 28cm
  • 01 tô 23cm