Bình hoa Lộc Phát 28cm – Sen vàng nền xanh ngọc ( Chỉ nhận SX theo ĐH sỉ)

3,740,000 

Bình hoa Lộc Phát 28cm - Bình hoa - Sen vàng nền xanh ngọc
Bình hoa Lộc Phát 28cm – Sen vàng nền xanh ngọc ( Chỉ nhận SX theo ĐH sỉ)

3,740,000